ขอขอบคุณ ทำการส่งคำขอจองโต๊ะสำเร็จแล้ว.

Thank you. Request for table reservation has been sent.

*การจองโต๊ะจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อได้รับการยืนยันอีเมลกลับจากทางร้านเท่านั้น

The reservation will only complete after receiving a confirmation email from the restaurant.