หมวกสาน Muak-san

290 Bath

Chalong bay rum, Banana Liquer, Tropical fruit juice

Rum

กระบอก Kra-bork

290 Bath

Spice Rum, White Rum, Vermouth , chrysanthemum tea

Spice Rum

เข่ง Keng

290 Bath

Rum, Banana Liquer, Coconut Liquer, Lime

Rum

ฝาชี Fa-shee

290 Bath

Brandy, Peach,Passion fruit, Lime

Brandy

คานหาบ Kan-harb

290 Bath

Chalong bay rum, Vermouth, PlamSugar juice, Pineapple

Rum

สุ่มไก่ Sum-kai

290 Bath

Vodka, Mulbery, Passion fruit

Vodka